Stalregels

 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen
 • Voor schade en ongevallen aan of door personen, paarden, pony´s, voertuigen en goederen tijdens het verblijf op het terrein van Stal Stridam stelt de directie zich niet aansprakelijk. Evenmin voor vermissing of ontvreemding.
 • Het parkeren van een auto of een trailer is geheel voor eigen risico
 • In en om het stallencomplex is roken verboden.
 • Aangelijnde honden zijn toegelaten, mits zij geen overlast veroorzaken. Na een ‘ongelukje’ ruimt u zelf de hondenpoep op. Eventuele schade die door de hond wordt veroorzaakt is steeds volledig voor rekening en risico van de eigenaar van de hond.
 • Iedereen dient het terrein van Stal Stridam in ordelijke staat en vrij van mest en afval te houden
 • Zonder nader overleg of verklaring kan Stal Stridam beslissen de paarden/ pony’s de weidegang te verbieden.
 • Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachement e.d. mogen niet in de gangen staan/hangen. Dit voor uw, onze en de veiligheid van de paarden.
 • Voordat u uw paard of pony uit de box haalt dient u eerst de hoeven te krabben
 • Uw hoefsmid dient de werkplek schoon achter te laten
 • De spuitplaats dient na gebruik schoon achtergelaten te worden.

 

Rijbaan

 • Ruiter is te allen tijde verplicht een cap te dragen te paard of pony.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen of jodphurs te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • U dient de mest van uw paard uit de rijbaan, buitenbak of molen te verwijderen
 • In de rijbaan is iedereen verplicht met elkaar rekening te houden. De ruiter op de linkerhand heeft in de rijbaan voorrang, mits een combinatie een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt.
 • De lessende ruiter heeft in de rijbaan altijd voorrang